• Agros - nawozy sztyczne
 • Agros - nawozy sztyczne
 • Agros - nawozy sztyczne
Start Oferta Nawozy wieloskładnikowe


Nawozy wieloskładnikowe

SUPERFOSFAT WZBOGACONY

Makroelementy

SUPERFOSFAT WZBOGACONY
 
 • 40% P2O5 fosforanów rozpuszczalnych w kwasach mineralnych, co najmniej : 25% P2O5 fosforanów rozpuszczalnych w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym co najmniej 93% fosforanów rozpuszczalnych w wodzie,
 • 30% CaO tlenek wapnia (całkowity),
 • 10% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
 • 5% SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie.
   

Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Nawóz jest granulowany, udział granul o średnicy 2-5 mm stanowi minimum 90 %, co zapewnia dobre właściwości rozsiewne

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

AMOFOSKA 5-10-25

AMOFOSKA NPKMg+B 3-10-28-2+0,1

AMOFOSKA NPK5-10-25 jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym o następującej zawartości składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej :

Makroelementy :

 • 5 % N azot całkowity w formie amonowej
 • 10 % P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych w tym co najmniej 5% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu; 2,5 % P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
 • 25 % K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 8 % CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
 • 15 % SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie.

Mikroelementy

 • (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.
 • Dodatkowym składnikiem nawozu jest siarka w formie łatwo-przysfajalnej dla roślin, wspomaga i reguluje pobieranie azotu oraz jest wartościowym składnikiem dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak: arsen, kadm, ołów i rtęć, zatem jest bezpieczny dla środowiska.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.
 

   

AMOFOSKA NPK Mg+B 4-10-28-2

AMOFOSKA 4-12-12

AMOFOSKA NPK Mg+B 4-12-12-2 jest granulowanym wieloskładnikowym nawozem NPK o następującej zawartości składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej :

Makroelementy :

 • 4% N azot całkowity w formnie amonowej,
 • 10% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, co najmniej: 55% deklarowanej wartości rozpuszczalne w 2% roztworze kwasu mrówkowego,
 • 28% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 16% CaO wapń całkowity,
 • 9%SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
 • 2%MgO tlenek magnezu całkowity
 • 0,1% B bor rozpuszczalny w wodzie.

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Nawóz posiada odczyn obojętny, przez co nie zakwasza gleby i nie stwarza potrzeby dodatkowego wapnowania. Składniki nawozu - magnez i bor w formie łatwo przysfajalnej dla roślin, wspomagają i regulują właściwy ich rozwój. Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo przysfajalnej jest wartościowym składnikiem dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych.
Według obowiązujących kryteriów nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska. Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren o średnicy 2,0 - 5,0 mm, ułatwia równomierny wysiew. Nawóz ten jest szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości potasu, magnezu i boru.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

   

AMOFOSKA NPK 4-16-18

AMOFOSKA NPK 4-16-18

AMOFOSKA NPK 4-16-18 jest typowym nawozem przedsiewnym, po wysiewie na rolę niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia wszystkich zbóż ozimych i rzepaku

Zawartość składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej :

Makroelementy :

 • 4% N azot amonowy (całkowity),
 • 16% P2O5 fosforanów rozpuszczalnych w kwasach mineralnych w tym co najmniej: 55% deklarowanej wartości rozpuszczalne w 2% roztworze kwasu mrówkowego,
 • 18% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 24% CaO wapń (całkowity),
 • 11% SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie.

Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

   

AMOFOSKA 4-12-20

AMOFOSKA 4-12-12

AMOFOSKA 4-12-20 jest granulowanym wieloskładnikowym nawozem NPK typu B.1.1. o następującej zawartości składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej :

Makroelementy :

 • 4% N azot całkowity w formie amonowej,
 • 12% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, co najmniej:
 • 5% P2O5 rozpuszczaln w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
 • 2,5% P2O5 rozpuszczalnego w wodzie,
 • 20% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 8% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
 • 12% SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Według obowiązujących kryteriów, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska. Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren, jednorodny skład każdej granulki i brak pyłu ułatwia równomierny wysiew. Siarka w formie łatwo przyswajalnej jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych, szczególnie polecanym do stosowania na glebach o niskiej zawartości siarki.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

   

Yara Mila CORN NPK 7-20-28 +2% MgO + 7,5% SO3 + microYaraMila7-20-28

N
P2O5
  K2O  
 MgO
CaO 
 SO
   Zn  
   B  
  Fe 
  Mn 
 N-NO3 N-NH4
0,9  6,1  20,0  28,0  2,0  -  7,5  0,02  0,02  0,1  0,03Kukurydza system nawożenia
Technologia nawożenia kukurydzy oparta na specjalnie dobranych nawozach. YaraMila corn 7-20-28 jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym do przedsiewnego lub startowego (rzędowego) nawożenia kukurydzy na ziarno, CCM i kiszonkę na wszystkich stanowiskach glebowych. Podanie azotu amonowego w początkowym okresie wzrostu siewek zapewnia jego dostępność dla wymagających tego składnika młodocianych partii systemu korzeniowego. Fosfor doskonale zabezpiecza potrzeby roślin w stosunku do tego składnika. Równocześnie nawożenie siarką stymuluje pełną efektywność wykożystania azotu. Magnez jest pierwiastkiem, którego niedobór w ostatnich latach okazuje się ograniczaś produkcję roślinną w agrosystemach w Polsce. Oznacza to że przy optymalnej zasobności wszystkich pozostałych składników pokarmowych, niedobór magnezu wiąże się bezpośrednio ze zmniejszeniem plonu i nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego nowych odmian kukurydzy. 
Właściwości gleb w Polsce to około 60% gleb lekkich oraz zakwaszonych, co dodatkowo potęguje niedobór magnezu.
Dodatek mikroelementów: cynku, magnezu, boru, miedzi i żelaza zarówno w YaraMila corn 7-20-28, jak również w nawozach dolistnych, zmniejsza ryzyko wystąpienia niedoborów tych składników i decyduje o prawidłowym rozwoju roślin i wysokiej produkcyjności. Odpowiednia kompozycja makro i mikroskładników, niezbędnych dla roślin w całym okresie wegetacji, zmniejsza skutki wiosennych chłodów.
 

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 25 lub 50 kg na palecie.

Producent: Yara.

   

YaraMila NPK 16-16-16

N
P2O5
K2O
MgO
CaO
 SO3
 Zn
   B  
N-NO3 N-NH4
6,5 9,5 16,0 16,0 - 4,9 - 0,02 -

YaraMila 16-16-16
Rzekak ozimy system nawożenia

Program nawożenia rzepaku wg Yara zakłada dzielenie dawki fosforu i potasu na jesienną i wiosenną. Dzięki temu, w przypadku wymarznięcia rzepaku, rolnik ma możliwość zaoszczędzenia na nawożeniu, gdyż wiosenne nawożenie NPK, Yara zaleca wykonywać po wiosennej ocenie przezimowania plantacji. Podział dawki nawozu ma na celu także przeniesienie okresu inwestowania w nawozy częściowo na wiosnę. Dzięki temu plantator ma możliwość poczynienia istotnych oszczędności podczas zakupów nawozów. Pogłówne stosowanie nawozów NPK Yara na oziminy wczesną wiosną jest możliwe dzięki: dwóm formom azotu (NO3, NH4), wysokiej przyswajalności, szczególnie fosforu, który w ponad 90% jest rozpuszczalny w wodzie.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 25 lub 50 kg na palecie.

Producent: Yara.

 

   

AGRAFOSKA Z MAGNEZEM 14-30-6

AGRAFOSKA Z MAGNEZEM 14-30-6

AGRAFOSKA 14-30 z magnezytem jest nawozem powstałym ze zmieszania nawozów typu WE :

 • superfosfatu wzbogaconego typ A.2.2b,
 • chlorku potasu typ A.3.3.
 • magnezytu
Zawartość składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej :

Makroelementy :

 • 14% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych,
 • 9% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu w tym zawartość pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, co najmniej 93%,
 • 30% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 9% CaO tlenek wapnia (całkowity),
 • 4% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie.
 • 6% MgO tlenku magnezu (całkowitego)

Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennymi dodatkami do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

   

AMOFOSMAG 3-14-20

Mocznik 46% N

AMOFOSMAG NPKMg 3-14-20-2 jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym powstałym ze zmieszania nawozów typu WE:

 • nawozu NP z magnezem i siarką zawierającego fosforyt częściowo rozłożony typ B.2.1,
 • chlorku potasu typ A.3.3. o następującej zawartości składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej

Makroelementy :

 • 3% N azot amonowy (całkowity),
 • 14% P2O5 fosforanów rozpuszczalnych w kwasach mineralnych, co najmniej: 3,5% P2O5 pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie 2% P2O5 pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie,
 • 20% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 22% CaO wapnia (całkowitego),
 • 2% MgO tlenek magnezu (całkowity),
 • 8% SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie.

Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

   

AMOFOSKA POD RZEPAK

Amfoska pod rzepak

AMOFOSKA NPK+B 5-10-25+0,1 jest nawozem NPK typu B1.1. granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej :

Makroelementy :

 • 5% N azot amonowy (całkowity),
 • 10% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej: 55% deklarowanej wartości rozpuszczalnej w 2% roztworze kwasu mrówkowego,
 • 25% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 15% CaO wapń (całkowity),
 • 15% SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
 • 0,1% B bor rozpuszczalny w wodzie.

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.
 

   

AMOFOSKA CORN NPK 4-10-22

AMOFOSKA 4-12-12

AMOFOSKA CORN 4-10-22 jest granulowanym wieloskładnikowym nawozem NPK typu B.1.1. o następującej zawartości składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej :

Makroelementy :

 • 4% N azot całkowity w formnie amonowej,
 • 10% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, co najmniej: 5% P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% P2O5 rozpuszczalny w wodzie
 • 22% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 8% CaO wapnia rozpuszczalny w wodzie,
 • 9%SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
 • 2%MgO tlenek magnezu całkowity,
 • 0,1% B bor rozpuszczalny w wodzie,
 • 0,2% Zn cynk rozpuszczalny w wodzie.

   

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Mikroelementy Bor i Cynk biorące udział w procesach rozrodczych, powodują dobrą jakość ziarna i właściwe uziarnienie w kolbach kukurydzy. Dodatek tych mikroelementów w nawozie jest szczególnie ważny na glebach świeżo wapnowanych oraz o wysokim poziomie nawożenia.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

   

AMOFOSKA 4-12-12

AMOFOSKA 4-12-12

AMOFOSKA 4-12-12 jest granulowanym wieloskładnikowym nawozem NPK typu B.1.1. o następującej zawartości składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej :

Makroelementy :

 • 4% N azot całkowity w formnie amonowej,
 • 12% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, co najmniej:
 • 9% P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
 • 6% P2O5 rozpuszczalnego w wodzie,
 • 12% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 10% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
 • 15%SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
 • 2,5%MgO tlenek magnezu całkowity
   

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozo-stałych składników. Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo przyswajalnej jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin wysokobiałkowych i siarkolubnych. Według obowiązujących kryteriów, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska.

Opakowanie: Big Bag 500 kg, worek 50 kg na palecie, lub nawóz sypki luzem.

Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

   
Aktualności 
 
Wyślij zapytanie
  

Copyroght by Agros